Znovuzrození zámecké oranžerie na Sychrově

Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 byla ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny uspořádána přednáška z cyklu Památky kolem nás, která představila projekt obnovy zámecké oranžerie na Sychrově. Příspěvek vedl ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Liberci, PhDr. Miloš Kadlec.

Po desetiletích chátrání se libereckému odbornému pracovišti Národnímu památkovému ústavu podařilo v roce 2006 zahájit obnovu neogotické oranžerie na zámku Sychrov díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a podpoře Ministerstva kultury ČR. Stavba původní oranžerie probíhala v letech 1831–1835 podle projektu známého architekta Josefa Pruvota a ve svých prostorách hostila řadu slavných návštěv, které zde obdivovaly rohanské botanické sbírky. K obnově oranžerie vydal NPÚ, ÚOP v Liberci drobnou publikaci, která bude účastníkům přednášky v Krajské vědecké knihovně k dispozici.

Fotografie ke stažení