Max Kühn – liberecký architekt

V rámci cyklu Památky kolem nás se ve čtvrtek 28. ledna 2010 od 18 hodin konala v Krajské vědecké knihovně v Liberci přednáška Mgr. Jana Dostalíka na téma "Max Kühn – liberecký architekt".

Architekt Max Kühn (1877-1944) patří k neprávem opomíjené skupině německých architektů v českých zemích, jejichž dílu nebyla dosud věnována dostatečná pozornost. Nezájem o tuto architekturu a neschopnost rozpoznat a ochránit její výtvarné i historické hodnoty je jednou z příčin její devastace. Názornou ukázkou je třeba kostel sv. Máří Magdaleny a kapucínský konvent v Liberci, které NPÚ zařadil na Seznamu nejohroženějších památek ČR. Osudům této kulturní památky již byla věnována přednáška v prosinci minulého roku, kterou v Krajské vědecké knihovně přednesli Mgr. Jaromír Zeman a Alena Řičánková. Zařazením osobnosti a díla Maxe Kühna do kontextu soudobé architektonické tvorby vychází najevo dosud neznámé souvislosti, které obohacují nejen historii Liberce, ale i uměnovědné poznání přinejmenším ve středoevropském měřítku. Z tvorby M. Kühna, která je památkově chráněna, můžeme ještě uvést např. kostel Matky Boží "U Obrázku" v Liberci, spořitelnu ve Frýdlantě nebo Palác Riunione Adriatica di sicurta (Adria) v Liberci.

Mgr. Jan Dostalík, absolvent Masarykovy univerzity v Brně, obhájil v roce 2009 diplomovou práci o Maxi Kühnovi. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci připravuje monografii o Maxi Kühnovi.

Tato již 11. přednáška se konala v rámci cyklu Památky kolem nás, který připravuje od roku 2009 KVK v Liberci a NPÚ, ÚOP v Liberci.

Cyklus Památky kolem nás je podporován z Kulturního fondu Statutárního města Liberec a je součástí mediální kampaně NPÚ.

 

Fotografie ke stažení