Československá architektura 1956–1970

Cyklus Památky kolem nás pokračoval ve středu 16. září 2009 pořadem s názvem "Československá architektura 1956 až 1970". Přednášel historik a teoretik umění a architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Ve velmi odborné a nesmírně zajímavé přednášce zmínil všechny významné architektonické počiny 60. a 70. let zejména v Československu. Představil jejich autory, uměleckohistorickou cenu, přiřadil je do příslušného architektonického stylu, uvedl rok vzniku projektu i realizace stavby a také posluchače seznámil s jejich mnohdy neradostným osudem. V závěru přednášky dal prostor k dotazům, které s velkým nadšením vítal a bravurně na ně odpovídal. Rostislav Švácha je autorem oceňovaných knih Od moderny k funkcionalismu: Proměny pražské architektury 1. poloviny 20. století. a Česká architektura a její přísnost: 50 staveb 1989 - 2004.

Fotografie ke stažení