Expozice Skrytý středověk na zámku v Bílovci

Bílovecký zámek sdílí osud mnoha památek v regionu. V závěru 2. světové války jeho majitelé uprchli, po přechodu fronty byl vypálen a od zániku jej odvrátilo rozhodnutí změnit ho na sklad. V 90. letech se prázdného objektu ujalo město Bílovec, které se do něj snaží navrátit život. V gotickém suterénu nyní vznikla moderně pojatá expozice věnovaná nejstarším dějinám zámku.

  • Suterén gotického věžového paláce hradu s původní podélně valenou gotickou kamennou klenbou

    Suterén gotického věžového paláce hradu s původní podélně valenou gotickou kamennou klenbou

Vznik expozice je hmatatelným dokladem dlouholetého úsilí města Bílovce rehabilitovat památkové hodnoty zámku, najít pro něj vhodné využití a zapojit jej do života místní komunity i cestovního ruchu. S využitím dotačních programů byly obnoveny inženýrské sítě, fasády, schodiště a nádvoří a na řadu přicházejí interiéry. Stavební úpravy jsou doprovázeny archeologickým výzkumem a operativní dokumentací. Z nich vzešlo mnoho nových informací o stavebním vývoji zámku, jemuž předcházel městský hrad z 15. století. V suterénu severního křídla zámku, kde se v novodobé historii nacházela kotelna, byly identifikovány stavební konstrukce spojené s tímto obdobím.

V působivém prostředí gotických suterénních prostor severního křídla zámku v Bílovci je tak nově představena podoba někdejšího pozdně středověkého městského hradu. Návštěvníci se seznamují s opevněním, způsobem bydlení i předměty všedního dne na hradě ve středověku. Základní myšlenkou návštěvnické trasy je snaha ukázat historickou stavbu a její prostředí jako obsáhlý archiv informací o té části minulosti, ke které se nedochovaly téměř žádné písemné zprávy či ikonografické prameny. Návštěvník si doslova osahá původní zdivo středověkého hradu, stejně tak má možnost pomocí modelů a interaktivních prvků sledovat pravděpodobnou podobu tohoto panského sídla ve středověku a jeho další stavební vývoj.

Archeologicky odkryté pozůstatky západního křídla hradu a jeho brány jsou prezentovány formou půdorysné stopy v dláždění nádvoří. Součástí architektonicky ztvárněné expozice jsou rovněž exponáty nalezené při archeologických výzkumech. Orientaci v expozici návštěvníkům usnadňuje doprovodná publikace Hrad Bílovec – Skrytý středověk – Průvodce expozicí s anglickým a německým resumé.

Způsob využití výsledků archeologických a památkových výzkumů pro prezentaci historického objektu a zpřístupnění architektonicky cenných prostor může být následováníhodným příkladem. Moderně, avšak minimalisticky a citlivě pojatá expozice představuje v působivém historickém prostředí fenomén městských hradů a díky cizojazyčným návštěvnickým textům je srozumitelná i zahraničním návštěvníkům moravsko-slezského pomezí.

Za Moravskoslezský kraj nominuje ÚOP v Ostravě.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace a popularizace jsou nominováni Město Bílovec, zastoupené starostkou Mgr. Renatou Mikolašovou, a Ing. arch. Martin Materna.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.