Veřejné dílny historických řemesel v Chebu

Město Cheb uspořádalo sérii řemeslných dílen, na nichž se veřejnost včetně dětí detailně seznámila s historickými stavebními postupy. V rámci veřejných akcí od podzimu 2019 do jara 2020 vytvořili zájemci spolu s odborníky podle historických vzorů a tradičními metodami zděný přístřešek s replikou historického krovu a s chlebovou pecí.

  • Veřejné díly v Chebu

    Veřejné díly v Chebu

Vše začalo tesařskou dílnou na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu, která směřovala ke zbudování zmenšené kopie 700 let starého krovu františkánského kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu (1319). Dospělí, mládež i děti mohli po několik dnů v září 2019 sledovat postupnou výrobu přesné zmenšené materiálové a řemeslné repliky původních pěti příčných vazeb, doplněných dvěma štítovými vazbami nejstaršího krovu na území ČR. Jeho výroba a stavba probíhala stejně jako ve středověku ve veřejném prostoru a lidé tak mohli pozorovat i vyzkoušet vlastníma rukama, jak konstrukce vzniká. Pořadatelé akce věnovali zvláštní pozornost i školním třídám.

V nedaleké komunitní zahradě byl následně postaven zděný přístřešek z druhotně použitých cihel. V rozpracovaných zdech postavil kamnář pec, opět s využitím druhotně použitých cihel. Klenba pece je dvouplášťová, prostor mezi klenbami vyplňují skleněné střepy jako tepelný akumulant, který zaručuje dlouhodobou výhřevnost pece při jednom rozpálení. Pec byla omítnuta a olíčena bílým vápenným nátěrem. Byly položeny dubové pozednice a vztyčeny příčné vazby krovu, vyrobené na náměstí.

Aby byla zachována celková koncepční a řemeslná integrita stavby, byly i omítky provedeny formou veřejné omítkové dílny v květnu 2020. Omítky jsou také replikou středověkých omítek z počátku 14. století, zdokumentovaných a analyzovaných opět ve františkánském kostele, jen pár metrů od původního krovu. Ke spolupráci byl přizván Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Investorem celé stavby bylo město prostřednictvím svého Nadačního fondu Historický Cheb. Umožnilo provést stavbu netradičním způsobem za účasti odborníků z různých oborů. Výjimečná akce zapadá do dlouhodobého úsilí města o zpřístupnění a prezentaci kulturního dědictví široké veřejnosti. Seznamuje nejen s památkami, ale i se způsoby, kterými byly v minulosti vytvořeny.

Vynikající řemeslné provedení celé stavby založené na vědeckém poznání originálních vzorů z ní dělá památkovou učebnici současného zvládnutí několika historických řemesel, jejichž kvalitu a dosažený výsledek bude možné dále sledovat a hodnotit v rámci vědeckého poznávání.

Za Karlovarský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Lokti.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace a popularizace je navrženo město Cheb, zastoupené starostou Mgr. Antonínem Jalovcem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.