Restaurování uměleckých děl a prvků v areálu baziliky na Svatém Kopečku

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám na Moravě a spolu se Svatými schody a sochařskou výzdobou poutnického areálu tvoří unikátní soubor barokního umění. Interdisciplinární tým předních odborníků v posledních třech letech podrobil tento soubor komplexní restaurátorské péči mimořádného rozsahu a významu.

  • Interiér baziliky na Svatém Kopečku po obnově

    Interiér baziliky na Svatém Kopečku po obnově

Bazilika Minor na Svatém Kopečku byla vybudována v letech 1669–1679 podle plánů připisovaných významnému architektovi G. P. Tencallovi. Připojená reprezentativní křídla z roku 1714 jsou připisována Domenicu Martinellimu a v letech 1721–1732 pak pod vedením italského sochaře a štukatéra Baldassara Fontany vznikl bohatý vrcholně barokní interiér. Součástí areálu se staly rovněž unikátní Svaté schody a bohatá exteriérová sochařská výzdoba včetně sochy sv. Norberta na hlavním nádvoří.

Cílem restaurování byla především celková rehabilitace interiéru baziliky. První etapa restaurátorských prací proběhla v letech 2007–2009, v loňském roce byla oprava baziliky dokončena, a s ní i restaurování reprezentačních sálů, Svatých schodů, hlavního nádvoří se sochou sv. Norberta a dalších prostor areálu.

Před obnovou Interiér baziliky po obnově

Na obnově se podílely týmy restaurátorů příslušných oborů, které pracovaly s nejnovějšími metodami, jak v rámci přípravného průzkumu, tak při samotném restaurování. Během prací byly zjištěny četné nové poznatky o původní podobě jednotlivých uměleckých a uměleckořemeslných děl, například celoplošné zlacení štukových soch na hlavním oltáři, v prostoru presbytáře a v kapli svatého Norberta. Rovněž byla odkryta výmalba Francouzského sálu v rezidenci.

Úsilí odborníků vedlo nejen k záchraně či k zachování řady cenných prvků a děl, ale také k estetickému zhodnocení barokních interiérů památky. Řada doposud nepřístupných prostorů bude plnohodnotně využita a znovu zpřístupněna i širší veřejnosti. Jako největší přínos se však jeví skutečnost, že restaurátorské obnově byly podrobeny i ty části památky, které nebyly mnohá desetiletí opravovány nebo byly znehodnoceny předchozími zásahy.  

Vzhledem k celistvosti obnovy, objemu prací, kvalitě jejich provedení a praktickému dovršení obnovy interiérů objektů svatokopeckého areálu je třeba tuto akci hodnotit jako výjimečnou nejen v rámci olomouckého regionu.

Za Olomoucký kraj nominuje územní odborné pracoviště Olomouc.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování je navržena Královská kanonie premonstrátů na Strahově, zastoupená bibliotekářem strahovské knihovny Evermodem Gejzou Šidlovským.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.