Obnova bašty městského opevnění v Čáslavi

Bašta č. 8 je součástí městské fortifikace budované postupně v rozmezí 13.–15. století a nachází se v pohledově výrazném západním úseku opevnění. Před obnovou byla z vnitřní strany hradeb hmotově zcela pohlcena druhotnými přístavky a o to je nyní její vzhled překvapivější. Je výsledkem citlivého přístupu navrhující architektky za průběžné spolupráce se zástupci NPÚ a archeology a sloužit bude ke komunitním aktivitám Českobratrské církve evangelické.

  • Obnovená bašta městského opevnění v Čáslavi

    Obnovená bašta městského opevnění v Čáslavi

Po odstranění přístavků započala v roce 2018 projektová příprava, vlastní obnova jednopodlažní bašty se uskutečnila v roce 2020. Proces zahrnoval začištění kapes na vnějším plášti po trámech přistavěných staveb, došlo k otevření druhotně zazděného okenního otvoru, lokálně byly opraveny stropní konstrukce a interiérové omítky. Šindelová střecha dostala nový nátěr. Obnova pokračovala opravou vnitřních historických oken a provedením nových vnějších oken dle nalezeného původního křídla a obnovou klasicistní fasády. Došlo též k zadláždění prostoru před baštou. V průběhu prací byl zaznamenán archeologický nález staršího zdiva bašty, který ukazuje na původně uzavřenější půdorys bašty proti pozdějšímu stavu a obecným předpokladům.

Stav bašty před rekonstrukcí Obnovená bašta městského opevnění v Čáslavi

Její rehabilitovaná hmotová a materiálová podoba významně dotváří městské panorama v pohledech od Podměstského rybníka. Opravený objekt byl doplněn některými soudobými prvky, jako jsou například dveře nebo osvětlení, přičemž je zřejmé, že nové prvky charakter stavby neruší, protože byly záměrně zvoleny jako formálně a materiálově neutrální, aby nechaly vyznít původní historickou hodnotu stavby.

Oprava bašty má regionální a rovněž motivační význam, neboť je veřejně přístupná a mohla by inspirovat k obnově jiných památek nebo hodnotných staveb v Čáslavi. Také se může stát podnětem k obnově dalších částí městského opevnění v rukou jiných vlastníků, neboť to se dlouhodobě nachází ve špatném stavu, jak z důvodu degradace původního kamenného zdiva, tak vlivem necitlivé rekonstrukce v 70. a 80. letech 20. století.

Za Středočeský kraj nominuje územní odborné pracoviště v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky je navržen Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.