Záchrana areálu zámku Bon Repos

Podobu zámku Bon Repos negativně poznamenalo působení armády, která jej užívala během druhé poloviny 20. století. Situace se změnila v roce 2004, kdy památka získala nového majitele. Následně započala patnáctiletá obnova, která k záchraně areálu přistoupila komplexně a zahrnovala také restaurování vysoce kvalitních nástěnných maleb v prostorách Starého zámku.

  • Boční pohled na zámek po obnově

    Boční pohled na zámek po obnově

Vznik zámeckého areálu je úzce spjat s osobností Františka Antonína hraběte Šporka, který na vyvýšeném místě vybudoval ojedinělý komplex Chýše dobrého odpočinku. Stavba v sobě spojovala relaxační a reprezentativní funkci, doplněnou o funkci duchovní – součástí areálu byla i kaple a obydlí kněze. Zcela v duchu doby byla do ideového rámce zapojena i krajina a byly vytvořeny krajinné průhledy a osové vazby mezi jednotlivými stavbami. Druhá významná stavební etapa započala v roce 1769, kdy areál koupil arcibiskup Antonín Petr hrabě Příchovský. Původní šporkovské objekty propojil do šestikřídlého Starého zámku a na místě původní jídelny vybudoval rokokovou novostavbu Nového zámku. Areál také doplnil o módní čínský pavilon, sloužící jako taneční sál. Tímto krokem byla dovršena barokní stavební činnost, jež je i po novodobých úpravách pro celý areál určující.

Ve druhé polovině 20. století zde působila armáda, po níž v areálu zůstala řada staveb a vestaveb, ale také venkovní betonové a asfaltové povrchy. Bylo zřejmé, že záchrana takto zasažené památky bude náročná a vyžádá si značné úsilí. Naděje vysvitla zejména  díky novému majiteli Charlesi Butlerovi, který areál koupil v roce 2004. Rozběhla se příprava projektové dokumentace a následně byly sanací armádních zásahů zahájeny vlastní práce. Obnova byla dlouhodobě financována za přispění dotačního titulu Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR.

Bon Repos před obnovou roku 2005 Bon Repos po obnově

Nejdříve byl v roce 2007 stavebně zrekonstruován Nový zámek. Práce včetně restaurátorských se pak postupně rozprostřely po celém areálu. Následujícího roku byla restaurováním maleb dovršena obnova čínského pavilonu, na niž navázalo restaurování maleb Nového zámku. Od roku 2011 pak byla plná pozornost upřena na budovu Starého zámku. Byly obnoveny krovy, komínová tělesa a položena nová skládaná krytina. V interiéru proběhla rehabilitace zákopových stropů, obnova oken a dveří se souvisejícími kamenickými a truhlářskými pracemi, byly položeny nové podlahy. Zvláštní pozornost si zaslouží restaurátorské práce na Starém zámku, které vydaly nesmírně kvalitní soubory nástěnných maleb. Vynikají mezi nimi původní barokní exteriérové nástěnné malby na průčelích Chýše dobrého odpočinku, které výrazně obohatily šporkovský fenomén a řadí tak Bon Repos po bok špitálu v Kuksu. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout restaurátorskou činnost akad. mal. Petra Kadlece.

Díky úsilí současného majitele objektu a jeho týmu je dnes areál nadregionálním klenotem “gesamtkunstwerku”, a to nikoliv skrytým – příležitostně se otevírá pro širší společenské využití a v řízeném režimu probíhají také prohlídky pro veřejnost.

Za Středočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byla navržena společnost Zámek Bon Repos, spol. s r. o. (vlastník, investor), zastoupená Charlesem Butlerem a jednatelem firmy Ing. Milošem Petříkem, a restaurátor akad. mal. Petr Kadlec

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.