Otevření muzea a naučné stezky Nádraží Martinice

Železniční stanice Martinice v Krkonoších představuje unikátně dochovaný areál, dokumentující v neobyčejné úplnosti systém řízení a zabezpečení provozu na železnici během 20. století. Dochované objekty a dodnes funkční zařízení pocházejí z let 1871–1948, a reprezentují tak železniční dopravu ve vrcholném období jejího rozvoje. Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších se podařilo dosáhnout v roce 2016 prohlášení stanice kulturní památkou. V roce 2019 bylo do provozu uvedeno muzeum v budově stanice a naučná stezka areálem a blízkým okolím.

  • Nádraží Martinice

    Nádraží Martinice

Nejcharakterističtějším znakem stanice jsou funkční mechanická návěstidla, vodní jeřáby, popelová jáma, osvětlovací stožáry, mechanické závory, ale také výpravní budova z roku 1871, vodárna, výtopna, skladiště, strážní domek a dvě stavědla. Elektromechanické zabezpečovací zařízení, do kterého jsou mechanická návěstidla – včetně dnes již unikátních seřaďovacích – zapojena, pochází stejně jako budovy obou stavědel z let 1946–1948. Památkovou hodnotu areálu výrazně zvyšuje skutečnost, že staniční zabezpečovací zařízení je stále plně funkční a používané k návěstění a stavění vlakové cesty.

Spolek železniční historie je od března 2019 v nájmu ve staniční budově a kromě svého zázemí zde vytvořil železniční expozici, která v první části popisuje způsob elektromechanického zabezpečování provozu ve stanici a v druhé vypráví o historii místní trati Martinice–Rokytnice. Vystavené předměty pocházejí buď ze soukromých sbírek členů a darů příznivců, nebo se jedná o zisk z nedávných demontáží vysloužilé techniky. Mnoho dalších zajímavých exponátů je uloženo v depozitáři a čeká na rozšíření muzea po rekonstrukci staniční budovy.

Areálem železniční stanice vede též nová naučná stezka o délce 1,5 km, s devíti zastaveními. Z bezpečné vzdálenosti přibližuje veřejnosti jednotlivé technické unikáty – stavby a staniční zabezpečovací zařízení. Je značena žlutou barvou a Klub českých turistů ji zahrnul mezi své oficiální turistické trasy. Muzeum Nádraží Martinice a Naučná stezka nádraží Martinice byly slavnostně otevřeny 31. srpna 2019 u příležitosti Oslav 120 let lokálky Martinice–Rokytnice.

Spolek usiluje o to vdechnout stanici nový život. Otevření muzea a naučné stezky je součástí širších plánů, které kromě údržby a ochrany drážních staveb a zařízení zahrnují též propagaci místa a jeho historie.

Za Liberecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Liberci

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byl navržen Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších, zastoupený předsedou výboru Ing. Petrem Pěničkou

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.