Restaurování interiéru zámku v Kolodějích nad Lužnicí

Zámek v Kolodějích nad Lužnicí, situovaný jen několik desítek metrů od koryta řeky, byl roku 2002 zasažen tisíciletou povodní, která významně poškodila statiku zámku a barokní interiér zámecké kaple sv. Anny. Díky komplexnímu restaurování v letech 2012–2019 se podařilo umělecky a historicky cenné zámecké artefakty zachránit.

  • Restaurovaná kaple v zámku

    Restaurovaná kaple v zámku

Zámek vznikl přestavbou tvrze, již v roce 1704 zakoupil František Ignác hrabě Wratislav z Mitrowicz a Schönfeldu. Jeho syn František Karel ji v letech 1737–1741 přeměnil na barokní zámek, k němuž připojil centrální kapli sv. Anny podle návrhu pražského stavitele Jana Ferdinanda Hübnera. Klenbu kaple zdobí fresky od Georga Wilhelma Neunhertze s námětem Nejsvětější Trojice a Panny Marie na loďce, ve cviklech klenebních náběhů jsou vymalovány postavy čtyř evangelistů. V prvním patře zámku se nacházejí čtyři plochostropé místnosti s nástěnnými rokokovými malbami z osmdesátých let 18. století, s žánrovými výjevy, galantními scénami a vedutami – mezi náměty se objevují pyramidy, antické ruiny a přístavy. Jako inspirace zřejmě posloužil rukopis Václava hraběte Wratislava z Mitrovic zvaného „Tureček“ (1576–1635), který se jako patnáctiletý panoš zúčastnil cesty poselstva císaře Rudolfa II. do Cařihradu a své vzpomínky na putování a čtyřleté zajetí zachytil v cestopise sepsaném v letech 1591–1595.

Zámecký areál v druhé polovině 20. století výrazně chátral. Využívalo ho místní JZD a vlastní budova zámku sloužila jako depozitář muzea, roku 1970 na jeho střechu dopadlo vojenské letadlo. V první polovině šedesátých let došlo v důsledku stavby Orlické přehrady ke zvýšení hladiny řeky a přilehlý park se výrazně zmenšil stavbou ochranného protipovodňového valu. V roce 2002 byl zámek zasažen katastrofální povodní. Voda ve stavbě vystoupala do výše 3,5 m, způsobila vážné statické poruchy a poškodila cenné interiéry.

Kaple v zámku v průběhu restaurování Kaple v zámku po restaurování

V roce 2008 zámek získala společnost Mitrowicz, a. s., a záhy započala s přípravou statického zajištění objektu a obnovou jeho interiérů. Byl proveden rozsáhlý restaurátorský průzkum nástěnných maleb, dřevěných prvků a mobiliáře. Po nezbytných zajišťovacích stavebních pracích probíhalo v letech 2012–2017 za významné finanční podpory ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví restaurování nástěnných maleb a štukové výzdoby zámku včetně zámecké kaple. V letech 2015–2019 se s podporou z veřejných zdrojů restauroval mobiliář kaple: hlavní oltář, kazatelna, chórová přepážka, kovové zlacené zábradlí kůru a varhany. O obnovu maleb, štuků i mobiliáře se postarali pracovníci Vyšší odborné školy restaurátorské v Písku, zejména MgA. David Blahout, Ph.D.

Celý objekt je dnes před vodním živlem chráněn protipovodňovou zábranou. Od sezóny 2016 je pravidelně přístupný a veřejnost může dosud uzavřenou památku poznávat. Od roku 2019 si pak návštěvníci mohou prohlédnout výzdobu i mobiliář v plně restaurované podobě.

Za Jihočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byla navržena společnost Mitrowicz, a. s. (vlastník, investor), zastoupená spolumajitelem Vítem Voláčkem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.