Kostel svaté Kateřiny, Křižovatka

Původně zchátralý kostel, jenž stojí v centru Křižovatky, prošel díky úsilí obyvatel obce celkovou obnovou včetně restaurování mobiliáře.

Kostel svaté Kateřiny je jednou z nejstarších sakrálních staveb na Chebsku a jeho založení se datuje do roku 1213 či 1273. Současnou podobu získal během klasicistní přestavby, interiéry včetně hodnotné nástěnné výmalby lodě i presbytáře jsou z roku 1895. Zchátralý kostel, jenž stojí v centru Křižovatky a je její dominantou, převzala od církve v roce 2008 obec a za podpory místních obyvatel, kteří se pro změnu vlastnictví vyslovili v referendu, začala stavbu ve velmi špatném technickém stavu opravovat.

Po statickém zajištění věže byl kostel odvodněn a postupně došlo na renovaci omítek vnějšího pláště budovy, vstupních dveří, vitrážových oken, oken ve věži a věžních hodin. Po zabezpečení a opravě dřevěné kruchty muselo být doplněno zastropení lodi a s opravou interiérových omítek probíhala současně restaurátorská obnova dochované výmalby kostela. Dochovaný mobiliář byl restaurátorsky očištěn a konzervován a restaurováním prošel i oltářní obraz svaté Kateřiny. Práce na obnově skončily v roce 2013 položením nové dlažby a doplněním nových kostelních lavic, přičemž archeologický výzkum související s pokládkou dlažby odhalil půdorys středověké fáze kostela, k jehož datování přispěl i nález stříbrné mince z druhé poloviny 13. století.

Po letech chátrání a nedostatečné údržby prošel kostel svaté Kateřiny díky úsilí obyvatel obce v poměrně krátké době celkovou obnovou, která tuto významnou součást souboru středověkých sakrálních staveb na severozápadě Čech zachránila pro budoucí generace.

Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii obnova památky, restaurování za počiny dokončené v roce 2013 získala obec Křižovatka, starosta Jan Strachota

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.