Obnova Památníku Tomáše Bati ve Zlíně

Památník Tomáše Bati je jednou z nejvýznačnějších veřejných budov z konstruktivistického období meziválečného rozvoje města Zlína. Řadu let nesl označení Dům umění a prostory byly využívány pro potřeby galerie a filharmonie. V roce 2018 však proběhla jedinečná obnova, která objektu úzce spjatému s historií města navrátila původní vzhled.

  • Zlín, Památník T. Bati, stav po celkové obnově

    Zlín, Památník T. Bati, stav po celkové obnově

Památník Tomáše Bati představuje unikátní příklad užití ve své době standardních konstrukčních principů, ale ve zcela odlišném kontextu. Objekt vznikl v roce 1933 jako památník podnikatele Tomáše Bati, který tragicky zahynul při letecké havárii. Původní podoba interiéru proto byla koncipována jako komemorativní včetně vystavení letadla Junkers, jehož pád se podnikateli stal osudným.

Budova výrazného solitérního charakteru hraje také dominantní roli v urbanistickém celku severojižní reprezentační osy – komplexu hromadného ubytování tzv. Gahurova prospektu – navržené architektem Františkem L. Gahurou. Celá kompozice dvou řad volně stojících objektů internátů pro mladé muže a ženy Baťovy školy práce, budovaných od 20. let 20. století, vrcholí dvojicí studijních ústavů z let 1935–1938 a v ose situovaným Památníkem Tomáše Bati. Zástavba je podřízena konfiguraci terénu a tvoří nejcharakterističtější zlínský urbanistický soubor.

Zlín, Památník T. Bati, stav před obnovou Zlín, Památník T. Bati, stav po celkové obnově

V roce 2018 proběhla kompletní stavební obnova památníku. V jejím průběhu došlo k odstranění pozdějších přístaveb i vestaveb, jimiž byl objekt doplněn v době fungování Domu umění. Bylo obnoveno původní schodiště a provedeny restaurátorské i stavební obnovy dochovaných původních konstrukcí a povrchů, mj. podlah a omítek či ocelových rámů fasády. V interiéru se opět uplatňuje nálezy potvrzená původní barevnost – červené podlahy, bílé stropy a modré svislé konstrukce. Chybějící fasádní skla byla vyrobena a doplněna podle původních tabulí. Během obnovy vzniklo také nové technické zázemí, které se nachází na jižní straně pod úrovní terénu. Obnova navrátila jedinečné stavbě města Zlína nejen původní vzhled, ale i komemorativní využití. Do interiéru se proto také navrátila maketa letounu Junkers F13.

Za Zlínský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Kroměříži

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byl navržen Ing. Petr Všetečka (autor projektu) a statutární město Zlín, zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem (primátor)

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.