Celková obnova domu U Černého orla v Plzni

Dům U Černého orla je součástí historického centra Plzně již od 17. století. Během druhé poloviny 20. století však objekt neměl využití a dlouhá desetiletí chátral. Teprve citlivá obnova v letech 2017–2018 mu navrátila ztracený lesk.

  • Městský dům čp. 97 na náměstí Republiky v Plzni, dvůr objektu

    Městský dům čp. 97 na náměstí Republiky v Plzni, dvůr objektu

V jádru renesanční měšťanský dům čp. 97, nazývaný U Černého orla, prošel na počátku 18. století barokní přestavbou. V polovině 19. století byl dále upraven Dr. Vilémem Peithnerem, byly odstraněny renesanční štíty a fasáda i interiéry byly upraveny ve stylu romantického historismu. Během 19. století postupně vznikla zástavba kolem dvora. Ve druhé polovině 20. století zůstal dům bez využití, pouze v přízemí jeho přední části se nacházely obchody. Objekt postupně chátral.

Současní majitelé si nechali v roce 2009 vypracovat komplexní projektovou dokumentaci, která byla ještě v roce 2016 zpřesněna a doplněna o podrobnosti. Dodatečné úpravy se týkaly především opravy a restaurování dochovaných původních prvků. Stavební úpravy byly zahájeny v roce 2017, dokončeny byly o rok později.

Městský dům čp. 97 na náměstí Republiky v Plzni, pohled od západu, rok 2009

V rámci obnovy objektu byla mimo standardní modernizaci interiérů provedena oprava původních vnitřních výplní otvorů, chybějící výplně byly nahrazeny replikami. Dále proběhlo restaurování parketových podlah, konzervace a doplnění původních zlacených papírových tapet či rekonstrukce dřevěného schodiště. Hlavní domovní fasáda do náměstí byla opatřena replikou vstupních vrat a došlo zde k restaurování renesančního portálu. Východní dvorní křídlo bylo doplněno o repliku dřevěné pavlače.

Oprava domu U Černého orla představuje nadstandardně kvalitní celkovou stavební obnovu objektu. Práce postupovaly s maximálním důrazem na zachování, opravu či restaurování původního vybavení a citlivé doplnění novými prvky podle původních vzorů. Dům je částečně přístupný široké veřejnosti, neboť se v něm nachází komerční prostory.

Za Plzeňský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Plzni

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi Monika a Václav Zemanovi (vlastníci, investoři)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.