Prezentace obnovených prostor zámku v Boru u Tachova

Město Bor se dlouhodobě věnuje záchraně zdejšího zámeckého areálu i jeho prezentaci široké veřejnosti. Původně zchátralému objektu se tak navrací důstojná podoba a místo se stává dějištěm rozmanitých kulturních akcí.

  • Zámek v Boru u Tachova, nová expozice

    Zámek v Boru u Tachova, nová expozice

Zámek v Boru vznikl v první třetině 19. století rozsáhlou romantickou přestavbou původního gotického hradu, přestavěného na počátku 16. století v pozdně gotickém slohu. Jedná se o dvoupatrovou budovu na půdorysu písmene L s věží na východní straně. Značnými úpravami prošel zámek zejména v 2. polovině 20. století v souvislosti s využitím objektu pro potřeby učiliště. Přesto si však uchoval původní slohový architektonický výraz exteriéru, dispoziční uspořádání jednotlivých prostor a v interiérech pak řadu původních prvků umělecké a uměleckořemeslné povahy. Na někdejší výstavnost objektu upomínají nástěnné malby i další prvky z období přestavby v 19. století, zachována je ale i mnohem starší vrstva stavby dokládající stavební úpravy na počátku 16. století.

Město Bor se dlouhodobě věnuje systematické záchraně původně značně devastovaného areálu zámku a jeho prezentaci. Mimořádnou pozornost zasluhuje vrstevnatost těchto aktivit, které přihlížejí k nejvýznamnějším etapám stavebně historického vývoje objektu, s důrazem na romantickou přestavbu v 1. třetině 19. století. Nejstarší historické vrstvy stavby se projevují v přízemí jižního a západního křídla zámku soustavou velkých klenutých síní z počátku 16. století. Tyto prostory přecházejí v zámeckou kapli sv. Vavřince s restaurovanou renesanční malířskou výzdobou a hlavním oltářem sv. Vavřince, ve schodišťovou věž a hlavní věž na východní straně dispozice. Vrstva romantické úpravy zámku je představena v exteriéru a v interiérech pak v prostorách hlavního schodiště, schodišťové haly s velkým zámeckým sálem a v souboru zámeckých komnat, tzv. Bavorských salonků. Ve všech uvedených interiérech se podařilo obnovit původní malířskou výzdobu a veškeré truhlářské prvky a doplnit je instalací zámeckého typu.

Zámek v Boru u Tachova před rekonstrukcí Zámek v Boru u Tachova po rekonstrukci

Záchrana zámku v Boru představuje vzorově prováděnou památkovou obnovu a restaurování historických interiérů, která klade důraz na zachování původních uměleckých, uměleckořemeslných a řemeslných prvků. Hodnotu provedených prací umocňuje skutečnost, že město Bor od prvopočátku využívá postupně obnovované interiéry pro pořádání rozmanitých kulturních akcí. Jejich prostřednictvím představuje kulturní hodnoty objektu široké veřejnosti, všechny zámecké interiéry navíc zpřístupňuje v prohlídkových okruzích.

Za Plzeňský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Plzni.

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot bylo navrženo město Bor, zastoupené Bc. Janou Šperkovou (místostarostka).

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.