Expozice historie městského zásobování vodou ve vodárenské věži v Českých Budějovicích

V čerstvě zrekonstruovaných prostorách původně barokního objektu mohou návštěvníci zhlédnout novou interaktivní expozici, která je provede historií dodávek pitné a užitkové vody v Českých Budějovicích od středověku po současnost.

  • Průlez válcovou nádrží do krovu vodárenské věže (foto J. Sajtlová)

    Průlez válcovou nádrží do krovu vodárenské věže (foto J. Sajtlová)

Projekce v přízemí českobudějovické vodárenské věže přibližuje hravě rozpohybovanou formou, inspirovanou animovanými filmy Karla Zemana, způsoby práce s vltavskou vodou od založení města ve 13. století až po rok 1724. Tehdy byla u staršího Lučního mlýna za hradbami vystavěna vodárenská věž, z jejíchž zdrojů se zásobovala Samsonova kašna na náměstí. Od ní se voda rozváděla dále do některých ulic historického jádra. V prvním a druhém patře je k vidění výstava fotografií vodárenských objektů, ve třetím patře navazuje projekce s nástinem vývoje zásobování města vodou v 19. a 20. století. Věž tehdy byla zvýšena a byla do ní osazena válcová nádrž s průměrem 8 metrů a objemem 250 kubíků, která se dochovala a našla uplatnění i v rámci výstavy. Expozice mimo jiné upozorňuje na nebezpečí zhoršující se kvality vody ve Vltavě a v této souvislosti se věnuje i výstavbě jímacího zařízení z čistší Malše v roce 1931.

Při prohlídce hrají nezastupitelnou roli historické konstrukce budovy a jejich vyčištěné a konzervované povrchy, zmíněná nádrž v horní části věže i těleso historického vodojemu v sousedství. V areálu vodárny je také krátká naučná stezka s informacemi o historii jednotlivých vodárenských objektů a jejich funkci při zásobování vodou.

Expozice je vynikajícím příkladem možností prezentace interiérově skromně vybavené industriální architektury, která však na návštěvníky intenzivně působí autenticitou dochovaných konstrukcí. Zvláštní ocenění zaslouží nápadité začlenění audiovizuální složky, která využívá animační parallax efekt (2.5D) a kombinaci 2D pozadí s 3D objekty. Výsledný dojem potom dotvářejí atmosférické ruchy, hudba a komentář nejen v češtině, ale také v angličtině a němčině.

Za Jihočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byl navržen ČEVAK, a. s. (vlastník, investor), zastoupený ředitelem interních služeb Ing. Petrem Zikešem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.