Oranžerie v Lomnici u Tišnova

Ojedinělý případ záchrany havarijního zahradního objektu na jižní Moravě. Díky spolupráci majitelek s NPÚ, ÚOP v Brně, s městysem Lomnice a také díky velkému počtu příznivců z celé republiky se podařilo obnovit tuto stavbu, jež je unikátní spojením oranžerie s hrnčírnou a pecí. Zachráněná oranžerie v Lomnici u Tišnova získala cenu veřejnosti Památky děkují v rámci udílení cen Patrimonium pro futuro za počiny roku 2014.

Bývalá zámecká oranžerie s hrnčírnou a pecí tehdejšího panství Serényiů v Lomnici v okrese Brno-venkov byla roku 2010 pro výjimečné historické hodnoty a jedinečnost prohlášena za kulturní památku. V letech 2011 až 2014 probíhaly obnovné práce prováděné firmou Molat, s. r. o., Velké Opatovice podle projektu zpracovaného firmou Stabil, s. r. o., Brno. Práce byly zaměřeny na výměnu krovů a krytiny, úkony tesařské, klempířské a zednické, výrobu a osazení dveří, omítky, zdění, odkrytí původní dlažby v hrnčírně a v oranžerii aj. Kontrolu prováděných prací zajišťoval Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, městský úřad v Tišnově a městys Lomnice.

Nečekaný objev zlomků zahradních terakotových lemovek v půdním prostoru nad pecí v létě 2013 doplnil expozici v obnovené oranžerii o 11 druhů restaurovaných lemovek a 3 sádrové formy, které potvrzují zdejší výrobu lemovek. Uvedený nález podnítil studium tohoto zahradnického fenoménu 19. století a vedl nás k ověřování výskytu lemovek na jiných objektech. Pro expozici byl získány lemovky z Landfrasovy vily v Jindřichově Hradci, z Podzámecké a Květné zahrady v Kroměříži, z Lysic, Vranova nad Dyjí, Lednice, Milotic a Hluboké nad Vltavou. Vystavovaná kolekce lemovek nemá u nás srovnání. Na čtyřech panelech jsou informace o zahradních lemovkách, obecně o oranžeriích, o záchraně lomnické oranžerie a o kulturních památkách Lomnice.

Objekt oranžerie je majetkem Zdeňky Touskové a Marie Netrefové. V roce 2011 obnovil Lukáš Tousek Zahradnictví pod zámkem a brněnská firma Archaia, o. p. s., provedla archeologický výzkum pece.

Práce byly financovány z havarijního programu ministerstva kultury ve výši 827 tis. Kč, podíl městyse Lomnice, sponzorů a majitelek činil 233 103 Kč.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.