Výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989

Výstava, která se konala od 23. ledna do 3. března 2013 v Galerii Klementinum v Praze, navázala na předchozí prezentaci Zničené kostely severních Čech 1945–1989. Expozici, která je součástí širšího projektu mapování zaniklých a zničených památek na území severních Čech, uspořádala Společnost pro obnovu památek Úštěcka.

Výstava se konala ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Národním památkovým ústavem, Národní knihovnou, Židovským muzeem v Praze, Židovskou obcí v Praze a v Teplicích, společností Matana, a. s., Sdružením pro úštěckou synagogu a hřbitov, Oblastním muzeem v Chomutově a Regionálním muzeem v Teplicích.

Krajina severních Čech je dodnes těžce poznamenána historickými událostmi minulého století. Za druhé světové války a v období komunismu byly tragicky ovlivněny osudy lidí, posvátných míst i podoba krajiny.

Synagogy byly ve válečných letech likvidovány záměrně, za komunistického režimu postupně chátraly až k neodvratné demolici. Cílem výstavy bylo upozornit na tento dlouhodobý likvidační proces a pokusit se oživit alespoň v naší paměti různorodost národnostního i náboženského soužití, kterou již do krajiny vrátit nedokážeme.

Expozici s unikátními fotografiemi, které zachycují momenty zániku jednotlivých objektů, mohli zhlédnout i návštěvníci v bavorském Mnichově, v Jablonci, Litoměřicích a Chomutově.

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byla nominována Společnost pro obnovu památek Úštěcka

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.