Centrum třeboňského rybníkářského dědictví a nová expozice v domě Štěpánka Netolického v Třeboni

Centrum třeboňského rybníkářského dědictví s interaktivní vzdělávací expozicí věnovanou osobnosti Štěpánka Netolického a jeho dílu poskytuje návštěvníkům informace o historii a současnosti rybníkářství na Třeboňsku i o objektu, v němž sídlí. Je jím nově rekonstruovaný dům muže, který zdaleka nebudoval jen rybníky.

  • Dílo Štěpánka Netolického podle archivních pramenů

    Dílo Štěpánka Netolického podle archivních pramenů

Ve druhé polovině roku 2015 bylo v nově rekonstruovaném domě Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí v Třeboni vytvořeno v rámci projektu IOP Centrum třeboňského rybníkářského dědictví, jehož interaktivní a bezbariérově přístupná vzdělávací expozice cílí v prvé řadě na dětské návštěvníky, avšak zaujme i dospělé zájemce. Dělí se na dvě tematické části. První z nich je věnována osobnosti Štěpánka Netolického, který je představen nejen jako rybníkář, ale také jako schopný stavitel městského opevnění a blízkého renesančního domu U Bílého koníčka; v této části expozice se návštěvníci seznámí i s historií a stavebním vývojem rybníkářova domu.

Druhá část expozice je zaměřena na vodohospodářské dílo Štěpánka Netolického a rybníkářství jako soubor tradičních technologií, kterými člověk v kulturní krajině pracuje s vodou a využívá ji ke svému životu i k prosperitě dané oblasti. Návštěvníkům nastiňuje historii a vývoj stavby rybníků v Evropě a Čechách, konkrétněji pak vývoj krajiny na Třeboňsku v době Štěpánkova působení. Mohou využívat speciální mobilní aplikaci, informační dotykové panely či speciálně koncipované pomůcky založené na vrstvení polotransparentních ploch s mapami a dalšími informacemi a seznámit se s funkčními trojrozměrnými modely hrází, stavidel a výpustí i renesančních zeměměřičských přístrojů. Všechny tyto interaktivní prvky přibližují malým i velkým zájemcům fyzikální zákonitosti, na nichž je založeno historické rybníkářské řemeslo, i konkrétní příběh třeboňské rybniční soustavy, jež by mohla kandidovat na zápis do Seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO.

Rekonstruované prostory domu Štěpánka Netolického jsou navrženy jako multifunkční a mohou sloužit i pro pořádání společenských událostí, výstav, konferencí, seminářů, školení a dalších akcí nejen městu Třeboň, které bylo investorem projektu.

Za Jihočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byly navrženy Jana Vítková (za dům Štěpánka Netolického) a Terezie Jenisová, starostka Třeboně

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.