Iniciativa za záchranu budovy havířovského nádraží a sochy Směrník Václava Uruby

Železobetonová socha Směrník akad. sochaře Václava Uruby z roku 1969 vznikla jako součást koncepce železničního nádraží v Havířově. Budova i socha viditelně chátraly a město nakonec rozhodlo, že plastiku odstraní; současně existoval záměr vybudovat nový dopravní terminál. K záchraně a obnově sochy Směrník rozhodujícím způsobem přispěla občanská iniciativa.

  • Instalace zachráněné sochy Směrník Václava Uruby na nové místo v Ostravě

    Instalace zachráněné sochy Směrník Václava Uruby na nové místo v Ostravě

Jedno z vrcholných děl sochaře Václava Uruby vznikalo v součinnosti s architektem Josefem Hrejsemnou, autorem návrhu havířovského nádraží. Abstraktně-organický tvar Směrníku tvořil působivý protiklad k skleněné fasádě hlavního průčelí nádražní haly a svým brutalistním utvářením, především strukturou dřevěného šalování otisknutou do surového betonu, odkazovala socha k dalším významům. Podle názvu to byl směrník s rameny natočenými do různých stran, ale i lidská postava, jež vítá přijíždějící a loučí se s těmi, kteří odjíždějí. Beton jako expresivně pojatý robustní materiál zároveň odpovídal dobovým aspektům existencialismu a nastupujícího strukturalismu.

Když začala neudržovaná nádražní budova stejně jako socha před ní chátrat, rozhodlo město počátkem roku 2014, že Směrník odstraní, což korespondovalo se záměrem vybudovat nový dopravní terminál. Ministerstvo kultury přitom nádraží včetně Směrníku opakovaně kulturní památkou neprohlásilo, i když Národní památkový ústav návrh svým stanoviskem podpořil.

Když 14. ledna 2014 založil Jakub Ivánek petici na záchranu sochy, přidali se k němu členové spolku Za krásnou Ostravu a současně ho kontaktoval spolek Důl architektury, který o záchranu havířovského nádraží usiloval. Společně začali hledat cestu, jak rozhodnutí o osudu Směrníku zvrátit. Na základě vyjádření restaurátora Tomáše Skalíka k možnosti restaurovat sochu využili možnost požádat město Havířov o prodej díla za symbolickou 1 Kč a odvoz na vlastní náklady. Důl architektury sochu odkoupil a na vlastní náklady, tedy za peníze vybrané mezi členy a příznivci záchrany havířovského nádraží a spolku Za krásnou Ostravu, převezl Směrník do Ostravy. Za tutéž symbolickou částku jej následně odkoupil Národní památkový ústav, který zajistil opravu a novou instalaci sochy. Směrník restaurovaný Tomášem Skalíkem mohl být v červenci loňského roku osazen na travnatou plochu před nové sídlo ostravského územního odborného pracoviště NPÚ v ulici Odboje.

Občanská iniciativa Jakuba Ivánka podpořená spolky Důl architektury a Za krásnou Ostravu přispěla zásadním způsobem k záchraně a obnově významného uměleckého díla. Potvrdila také, že kulturní, umělecké a architektonické dědictví druhé poloviny 20. století představuje plnohodnotnou součást kulturní identity společnosti, což by se mělo odrazit nejen v péči o ně, ale i v struktuře památkového fondu České republiky.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě 

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky bili navrženi Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D., MgA. Tomáš Skalík a spolek Důl architektury

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.