Obnova a zpřístupnění katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě

Katedrále Božského Spasitele, postavené v letech 1883–1889, časem dosloužila střešní krytina a projevily se statické poruchy. Velký problém představovala především podlaha katedrály, která se místy propadala. V uplynulých dvou letech proto proběhla komplexní obnova zahrnující také restaurování veškerých prvků a výzdoby od vstupních dveří až po čištění a ladění varhan. Peníze pocházely z různých zdrojů od grantů a dotací po veřejné sbírky a dary jednotlivců.

  • Hlavní loď katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě po obnově

    Hlavní loď katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě po obnově

Katedrála Božského Spasitele, jedna z nejvýznamnějších sakrálních staveb na území Moravy a druhý největší moravský kostel s kapacitou až čtyři tisíce lidí, byla postavena v letech 1883 až 1889. Projekt na stavbu vypracoval architekt Gustav Meretta ve stylu starokřesťanské trojlodní baziliky. Po jeho smrti dokončil stavbu architekt Max von Förster, který je také autorem návrhů vnitřního vybavení kostela, tedy lavic, oltáře, zpovědnic či varhan. Monumentální sochařskou výzdobu průčelí katedrály provedla podle návrhu významného vídeňského sochaře Richarda Kauffungena Asociace sochařů Vídeň. Od poloviny 80. let minulého století, kdy se kostel naposledy opravoval, zchátrala střešní krytina, projevily se statické poruchy a uvnitř se propadla podlaha. V letech 2014–2015 proto proběhla obnova spolufinancovaná regionálním operačním programem, programem přeshraniční spolupráce, dotací města, Biskupství ostravsko-opavského i penězi vybranými mezi věřícími včetně veřejné sbírky a darů jednotlivců.

Průčelí katedrály v roce 2010 Průčelí katedrály s dvojvěží po obnově v roce 2015

Celková obnova zahrnovala opravu krovu, výměnu krytiny, obnovu omítek včetně nového nátěru, opravu podlahy s položením kopie původní dlažby, opravu oken, elektroinstalace a osvětlení v interiéru. Komplexním restaurátorským zásahem prošla sochařská výzdoba fasád provedená restaurátorem MgA. Jakubem Gajdou. Restaurovány byly také monumentální sloupy z boleslaveckého pískovce, dřevěný kazetový strop v lodi kostela, šedesát lavic z dubového dřeva, mříže, kříže a vstupní dveře včetně unikátně řešených, částečně zasouvacích monumentálních dveří hlavního vchodu. Výměnou prošly dřevěné okenice věží a ciferníky hodin, interiér kostela dostal novou výmalbu a čištění a ladění se dočkaly také varhany.

V katedrále, která nyní slouží i pro pořádání koncertů a výstav, je pro návštěvníky nově zřízeno informační centrum včetně sociálního zařízení. Do vnitřních oken byly vsazeny transparentní displeje a projekcemi studentů Fakulty umění Ostravské univerzity, které nahrazují klasické vitráže. Veřejnost si nyní může výsledek práce prohlédnout i v době mimo každodenní pravidelné bohoslužby.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě 

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi Ing. arch. Tomáš Šonovský (generální projektant), Ing. Mgr. Miroslav Přikryl (Ministerium, s. r. o.) a restaurátoři MgA. Jakub Gajda, Ph.D., a MgA. Markéta Müllerová

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.