Obnova omítek a výměna střešní krytiny středověké tvrze v Sudkově Dole

Tvrz a hospodářský dvůr v Sudkově Dole u Pacova odráží vývoj sídla nižší šlechty od středověku po 20. století. V letech 2014 a 2015 majitelé zajistili výměnu střešní krytiny v havarijním stavu a obnovu vnějších omítek pozdně gotické věže. Práce proběhly příkladně, přinesly významný objev a zabezpečená památka je nyní zdarma přístupná návštěvníkům.

  • Tvrz po obnově, 2015

    Tvrz po obnově, 2015

Unikátní soubor budov a archeologických nálezů v Sudkově Dole tvoří pozdně gotická věžová tvrz z přelomu 15. a 16. století, upravená později na sýpku, obytný objekt a hospodářské budovy. Podoba sídla dobře dokládá život středověké šlechty na sklonku 15. století v chudších podhorských krajích. V interiéru věže se zachovaly velice hodnotné původní dřevěné prvky, například jeden ze čtyř existujících rámů gotických oken u nás, schodiště, pozůstatky po černé kuchyni a dymníku, a také středověké omítky, odborně konzervované v roce 2001.

Tvrz v Sudkově Dole, stav v roce 2014 Tvrz v Sudkově Dole, 2015

V roce 2014 se vlastníci rozhodli vyměnit střešní krytinu, která byla v havarijním stavu, a staré azbestocementové šablony nahradili vláknocementovými. Loni začali s využitím příspěvku z havarijního programu ministerstva kultury s obnovou vnějších omítek, které se v určitých úsecích zachovaly, což samo o sobě představuje cenný zdroj informací o pozdně gotickém stavitelství. Šlo přitom o ukázkovou rekonstrukci tradičních postupů za použití vápenné technologie blížící se středověkým vzorům. Na základě výsledků průzkumu provedeného technologickou laboratoří NPÚ byla použita technika strhávání omítky dřevem. Nové plochy omítky z kopaného písku svou barevností, hrubostí a charakterem nanášení přirozeně splynuly s dochovanými partiemi omítek středověkých. V průběhu obnovy se navíc podařilo nalézt ve zdivu části dřevěného lešení z doby výstavby věže. Následný dendrochronologický rozbor určil, že stromy na materiál se kácely v letech 1490–1491, což pomohlo zpřesnit dataci vzniku objektu.

Zodpovědný přístup vlastníka, jeho úsilí a příkladná spolupráce s odborníky a zástupci státní památkové péče znamenaly významný krok k záchraně unikátní památky, která je nyní celoročně přístupná návštěvníkům.

Za Kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi Mgr. Eva Laurinová a Ing. Ivo Laurin (vlastník a investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.