Regionální internetová encyklopedie Památky a příroda Karlovarska

Portál Památky a příroda Karlovarska je ojedinělý internetový projekt prezentující dostupnou formou kulturní a přírodní dědictví Karlovarského kraje. Vznikl v roce 2009 z iniciativy obdivovatele a milovníka krás českých zemí Jaroslava Vyčichla a v průběhu let se stal vyhledávaným zdrojem informací.

  • Úvodní strana internetové encyklopedie Památky a příroda Karlovarska

    Úvodní strana internetové encyklopedie Památky a příroda Karlovarska

Celoživotní záliba v poznávání rodného kraje přivedla Jaroslava Vyčichla k soukromému mapování a evidování památek a zajímavostí. Moderní technologie mu posléze umožnily vytvoření platformy, na níž může své dlouholeté dílo zveřejňovat a průběžně aktualizovat.

Přestože se autor nezabývá památkovou péčí profesionálně, je úroveň informací v encyklopedii vysoká a vychází z ověřených zdrojů. Forma sdělení oslovuje širokou veřejnost a za sedm let fungování se webové stránky na adrese http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ staly vyhledávaným zdrojem informací a aktualit. Soustavnou činností podněcuje správce portálu zájem veřejnosti o kulturní dědictví a podílí se na popularizaci památkové péče.

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Lokti

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byl navržen Jaroslav Vyčichlo

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.