Příběh jednoho domu a jedné rodiny – stálá expozice ve vile arch. Otto Rothmayera v Praze

Rodinná vila architekta Otto Rothmayera byla postavena podle jeho vlastních plánů v duchu prosté klasicizující moderny a pod silným vlivem díla Josipa Plečnika. Zachovala se v autentické podobě a po obnově, která proběhla v letech 2012–2013, v ní mohla být loni zpřístupněna expozice přibližující historii domu i jeho obyvatel.

  • Příběh jednoho domu a jedné rodiny, stálá expozice ve vile Otto Rothmayera v Praze

    Příběh jednoho domu a jedné rodiny, stálá expozice ve vile Otto Rothmayera v Praze

Dvoupatrovou rodinnou vilu architekta Otto Rothmayera a jeho ženy Boženy, textilní výtvarnice a propagátorky moderního životního stylu, vystavěla firma Josefa Kubra v letech 1928–1929. Rodina dům využívala po desetiletí, a proto se díky pietnímu zacházení zachoval ve vysoce autentické podobě. V roce 2007 jej koupilo město Praha s podmínkou zřízení paměťové instituce a správu vily svěřilo Galerii hlavního města Prahy. V červnu roku 2010 se Rothmayerova vila včetně části vybavení a zahrady, známé ze souboru fotografií Josefa Sudka nazvaného Kouzelná zahrádka, stala kulturní památkou.

V letech 2012–2013 proběhla kompletní obnova vily a zahrady včetně restaurátorských prací, které zahrnovaly restaurování sanitární keramiky, truhlářských, kovových a štukových prvků, fasád, omítek, kamenných prvků, kachlových kamen a artefaktů v zahradě. Dům získal podobu z přelomu 50. a 60. let minulého století a byl vybaven předměty, které se ve vile buď dochovaly, nebo se v průběhu let staly součástí galerijních a muzejních sbírek, odkud byly zapůjčeny. V roce 2014 začalo Muzeum hlavního města Prahy s přípravou expozice, která by v autentickém prostředí unikátní vily seznámila veřejnost s životem a dílem slavného architekta a jeho ženy a jež dostala název Příběh jednoho domu a jedné rodiny; první návštěvníci ji mohli zhlédnout 30. září 2015 roku.

Nosným pilířem expozice je zařízení interiérů, které svým stylem vybočuje z trendů funkcionalismu 20. a 30. let. Architekt se inspiroval tradiční lidovou řemeslnou produkcí, nábytek byl vyroben z borovice nebo smrku. Atmosféru jednotlivých místností dotvářela umělecká díla včetně Rothmayerových vlastních prací, fotografií Josefa Sudka, skleněných objektů manželů Roubíčkových nebo sádrových odlitků architektonických detailů, soch a reliéfů. Dům patří k unikátním dokladům intelektuálního zázemí, pracovního a uměleckého prostředí a životního stylu dvou významných osobností českého moderního umění. Expozice se věnuje nejen dílu Otto Rothmayera a jeho ženy, ale také uměleckým a kulturním hodnotám, vytvořeným jejich tehdejšími přáteli a návštěvníky.

Za hl. m. Praha nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Praze

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot bylo navrženo Muzeum hlavního města Prahy (provozovatel)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.