Záchrana kaple v Proseči nad Nisou

Výklenková kaple v Proseči nad Nisou u historické cesty z Rochlice (dnes část Liberce) do Jablonce nad Nisou je významným dokladem lidového stavitelství. Přesto léta chátrala a z iniciativy města Jablonec nad Nisou byla s finančním přispěním ministerstva kultury zachráněna.

  • Proseč nad Nisou, výklenková kaple, stav po obnově, září 2014 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miloš Krčmář

    Proseč nad Nisou, výklenková kaple, stav po obnově, září 2014

Letopočet 1570, který je vidět na fotografii kaple z roku 1940, zřejmě odkazuje k době, kdy na tomto místě stál předchůdce kaple, možná kříž nebo boží muka. Masivní síla smíšeného zdiva kaple, které se jinak užívalo už od středověku, by mohla být vodítkem k datování do 18. století.

Proseč nad Nisou, výklenková kaple, stav před obnovou, leden 2012 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miloš Krčmář Proseč nad Nisou, výklenková kaple, stav po obnově, září 2014 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Miloš Krčmář

Kaple dlouhá léta chátrala, protože soukromý vlastník se o ni nestaral. Na popud místních obyvatel a občanského sdružení se v roce 2012 stala kulturní památkou a byla zařazena na seznam ohrožených památek. Vzápětí ji získalo do vlastnictví město Jablonec a v roce 2014 dokončilo s finančním přispěním ministerstva kultury její kompletní rekonstrukci.

Jak se ukázalo, kaple, která neměla vnější ani vnitřní omítky a do níž zatékalo, byla staticky poškozena prorůstáním kořenového systému mohutného sousedního stromu natolik, že hrozila celková destrukce. V první fázi tedy byly vyspraveny trhliny a celý objekt byl opatřen ocelovou helikální výztuží. Po obnově krovu dostala střecha břidlicovou krytinu a kaple nové omítky včetně plastické výzdoby. Na základě dochované historické fotografie se také podařilo zhotovit repliku dveří s kováním. Pamatovalo se i na ošetření kořenového systému stromu a vyčištění zaneseného propustku před kaplí, takže její okolí už nebude zanášet zemina. Na podzim roku 2014 mohla být kompletně obnovená kaple za účasti místních obyvatel slavnostně vysvěcena.

Záchrana výklenkové kaple v Proseči nad Nisou byla nominována do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jako příklad dobré praxe v Libereckém kraji za rok 2014 v kategorii záchrana památky.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.