Financování

Oprava památky vyžaduje obvykle specifický přístup, použití tradičních materiálů a technologií a šetrnější postupy. Ne vždy to znamená, že náklady na obnovu památky jsou vyšší než u běžné stavby, ovšem stává se to. Jako kompenzaci tohoto rozdílu poskytují některé instituce, organizace nebo úřady na obnovu památek finanční příspěvky z různých dotačních programů.

Národní památkový ústav jako instituce nedisponuje žádnými penězi, které by mohli vlastníci nebo správci památek využít pro jejich obnovu. Jako instituce je sám v roli žadatele o dotace, jimiž financuje pouze obnovu památek v majetku státu, které má ve své správě. Pracovníci NPÚ však často přidělení příspěvku s poskytovateli dotací konzultují, případně doporučují.

  • Žadatelé z celé republiky mohou získat dotaci z programů ministerstva kultury. Některé z nich administrují územní odborná pracoviště NPÚ, jež sídlí v jednotlivých krajích. Jejich pracovníci vám také poradí s přípravou žádosti.
  • Finanční podporu poskytují rovněž některé krajské úřady. Podmínky přidělení dotace, její účel a výše se mohou v jednotlivých krajích značně lišit. Památkáři na územním odborném pracovišti NPÚ vám podají základní informace, ovšem s konkrétní situací vás nejlépe seznámí přímo pracovníci příslušného krajského úřadu.
  • Programy, které lze využít na obnovu památek či historických sídel (jež se však řídí i jinými kritérii než památkovými), nabízí také ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo zemědělství.
  • Vlastníci, kteří chtějí provést úpravy vedoucí k energetickým úsporám, mohou využít financování z operačního programu Životní prostředí.
  • Často využívaným zdrojem jsou také evropské finanční mechanismy. Bližší informace jsou na stránce věnované dotacím z těchto zdrojů.