Sbírky fotografické a jiné dokumentace

Národní památkový ústav po dlouhou dobu (někteří z jeho „předchůdců“ fakticky téměř sto let) systematicky shromažďuje a třídí doklady o historii památkových objektů, o jejich užívání, přestavbách a podobně. Spisovny a sbírky jednotlivých pracovišť NPÚ tak uchovávají velké množství historických stavebních plánů, výsledků průzkumů a dalších listin a dokumentů, které odborníkům i vlastníkům památek významně pomáhají v péči o ně.

Badatelsky mimořádně zajímavou položku představují historické fotografie. Sbírka fotografické dokumentace generálního ředitelství obsahuje téměř milion fotografií včetně 70 tisíc cenných skleněných negativů (některé pocházejí z konce 19. století) i tisíců negativů a diapozitivů. Sbírky fotografické dokumentace na územních odborných pracovištích obsahují současnou i historickou fotodokumentaci památkového fondu daného regionu.

Do většiny dokumentů je možné nahlédnout na místě, kde jsou uloženy (tedy na územním odborném pracovišti NPÚ v kraji, kde se památka nachází). Část listin, historických fotografií, plánů a dalších typů dokumentů je však již digitalizovaná a přístupná on-line.