Historické jádro Telče

Velkolepý celek tvořený zámkem, církevními stavbami a měšťanskými domy je na seznamu památek s mimořádnou celosvětovou hodnotou od roku 1992.

Jedinečný obraz historického jádra Telče se po staletí vyvíjel uvnitř neměnné dispozice vymezené systémem opevnění, které tvoří soustava rybníků, vodních příkopů, hradeb a bran. Urbanistická struktura odráží gotický základ. Vnější podobu staveb určil zejména renesanční sloh ve spojení s nejvýznamnější osobností města, Zachariášem z Hradce, který nechal ve druhé polovině 16. století přestavět rodové sídlo na reprezentační rezidenci. Zámek je půdorysně složitým celkem s arkádovým nádvořím, renesanční zahradou a mladším krajinářským parkem s empírovým skleníkem. Protáhlé náměstí je obklopeno měšťanskými domy se štíty a podloubím, v řadě případů s bohatou výzdobou průčelí z doby renesance, baroka i rokoka. V 17. století byla zbudována velká jezuitská rezidence s kostelem Jména Ježíšova, v 18. století obohatily město četné plastiky včetně mariánského sloupu.