Zámek Omlenička

Zámek v Omleničce byl až do nedávné doby dochován v mimořádně autentickém stavu. Současnému havarijnímu stavu zámku předcházela dlouhá léta neúdržby v době státního vlastnictví.

Trojkřídlý patrový barokní zámek se středovým rizalitem, nádvorní arkádou a ještě donedávna se čtyřmi arkýři na krakorcích ve východním průčelí. K jižnímu křídlu zámku je pevně připojen barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. K zámku náležel rozlehlý hospodářský dvůr.

Objekt je situován uprostřed obce na úpatí hory Poluška - Národní přírodní rezervace. Zámeček byl postaven na počátku 18. století na místě staré renesanční tvrze. V této podobě odkoupil zámek roku 1778 cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě, který jej spravoval až do roku 1945. V roce 1829 vyhořel, ale brzy došlo k jeho obnově.

Po následném téměř padesátiletém využívání zámeckých prostor státním statkem se zámek ocitl v soukromém vlastnictví. V roce 1970 byly při rekonstrukčních pracích po prolomení krovů pod tíhou sněhu objeveny zbytky renesanční tvrze, zakomponované do hmoty zámečku.

Zámek čp. 1 v Omleničce byl až do nedávné doby dochován v mimořádně autentickém stavu, neboť historické konstrukce a povrchy interiéru nebyly novodobými účelovými úpravami nevratně poškozeny. Vzhledem k rozsahu a kvalitě renesančních konstrukcí, zvláště nádvorních arkád, patří Omlenička k velmi kvalitním drobným sídlům svého druhu v daném regionu. Architektonické kvality objektu snížila jeho přestavba v 17. století, ale přesto disponuje jednotlivými hodnotnými prvky, včetně stáří. Významné otisky zanechala na budově zámku jeho klasicistní etapa a přestavba v první polovině 19. století. Také úpravy po roce 1900 vykazují určité hodnoty, což ovšem vůbec neplatí pro úpravy po roce 1948, které měly výlučně degradující charakter.

Zámek je závažně ohrožen ve své budoucí existenci, následkem nezájmu, neúdržby a vandalismu byl přiveden k havarijnímu stavu. V roce 2007 byly strženy zbytky horizontálních konstrukcí a zbývající zachované arkýře, kde zůstaly ponechány pouze krakorce. Hospodářský dvůr je téměř zničen. Část budovy zbořena. Nároží hlavní budovy zámku zříceno. Zříceny arkády, stojí jen obvodové zdi.

Interiér je zdevastovaný, některé vodorovné konstrukce zcela chybí, včetně podlah, vnitřní omítky chybí, obvodové stěny jsou staticky narušeny, jsou vlhké. Zámek je bez využití, historické konstrukce dále chátrají a napůl zřícený zámek prorůstá bujnou vegetací. Havarijní stav se stále prohlubuje.