Památková akademie třetího věku

Dvouleté zájmové vzdělávání v oblasti památkové péče, projektované v rámci celoživotního učení, jehož cílem je zvyšování občanských kompetencí seniorů v oblasti památkové péče.

Vzdělávací program si klade za cíl vzdělávat seniory v oblasti památkové péče, rozšiřovat jejich doposud nabyté vědomosti a znalosti.

Teorie, ale i příklady z praxe rozšiřují posluchačům poznatky o památkách a péči o naše kulturní dědictví. Vnímání památek tak může automaticky přecházet do jejich každodenního života.

Senioři mohou objevovat a pozorovat hodnoty vytvořené našimi předky s větším porozuměním a v rámci mezigeneračního dialogu nabyté vědomosti přenášet na další generace.

Výuka je koncipována tak, aby nabídla praktické informace a podněcovala posluchače k dalšímu vzdělávání a k rozvoji jejich občanských kompetencí prostřednictvím dobrovolnické dokumentátorské činnosti.

Tematické okruhy výuky:

 • Historický vývoj vztahu člověka k památkám
 • Památky světového dědictví UNESCO a národní kulturní památky
 • Úvod do péče o movité kulturní památky
 • Spolupráce s policií České republiky při vyhledávání odcizených památek
 • Typy depozitních fondů na objektech ve správě NPÚ
 • Péče o historický mobiliář, příklady z praxe
 • Prezentace zpřístupněných památek a průvodcovská služba NPÚ
 • Interiérová instalace a expozice na objektech NPÚ, průvodcovské texty
 • Stavebně historické průzkumy
 • Urbanismus v památkové péči
 • Základy péče o nemovité kulturní památky
 • Poznávání, evidence a dokumentace památkového fondu
 • Drobná sakrální architektura
 • Úvod do péče o památky technické povahy
 • Úvod do péče o památky židovské kultury na našem území
 • Úvod do archeologické památkové péče
 • Vývoj historických zahrad a parků v ČR
 • Úvod do genealogie

Kdy: 1 - 2x měsíčně, vždy v pondělí v čase od 9.30 do 13.00 hodin

Kde: v sídle Národního památkového ústavu v Liliové 219/5, v Praze 1

Cena: 1500 Kč za jeden školní rok

V rámci výuky jednoho ročníku může student absolvovat až 14 přednášek, 3 exkurze do vybraných objektů ve správě Národního památkového ústavu, mezigenerační workshopy v Sázavském klášteře, nebo na SZ Veltrusy, komentovanou výstavu výtvarného umění.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Kateřina Pávková

 • lektor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 275, 724 663 598
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000