Orgány NPÚ

Komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum, Komise pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů, Komise generální ředitelky NPÚ pro archeologii

Komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum

Komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum je odborným poradním orgánem generální ředitelky Národního památkového ústavu pro oblast výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI).

Komise navrhuje kroky k posilování NPÚ jako výzkumné organizace a doporučuje potřebná opatření k dalšímu rozvoji. Monitoruje postavení, vývoj a podmínky vědecko-výzkumné činnosti na jednotlivých pracovištích NPÚ. Shromažďuje, eviduje a vyhodnocuje data o vědecko-výzkumném potenciálu, doporučuje výzkumné priority a iniciuje nová témata výzkumu. Na základě této činnosti připravuje strategické dokumenty, stěžejně dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace.

Formu a jednání Komise upravuje Statut Komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum ze dne 10. dubna 2013.

Členové Komise jsou zkušení odborní pracovníci NPÚ s vědecko-výzkumnou praxí. V Komisi jsou zastoupena všechna územní odborná pracoviště a územní památkové správy.

Složení komise:

 • PhDr. Petr Hrubý – předseda
 • PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D. – tajemnice
 • PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Jan Beránek, Ph.D.
 • Ing. Dalibor Buršík
 • PhDr. Jarmila Čiháková
 • PhDr. Pavel Hájek
 • Mgr. Aleš Homola
 • Mgr. Jakub Chaloupka
 • Mgr. Pavel Macků
 • Dr. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D.
 • Mgr. Petra Načeradská
 • Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Pešlová
 • Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.
 • PhDr. Vladislav Razím
 • Mgr. Michaela Ryšková
 • Mgr. Lukáš Slabý
 • Ing. Jiří Slavík
 • PhDr. Mgr. Oldřich Vaňura
 • Radim Vrla
 • Mgr. Petr Weiss
 • Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D.

Komise pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů

Komise pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů je odborným poradním orgánem generální ředitelky Národního památkového ústavu v oblasti institucionálně podporovaného výzkumu a vývoje.

Komise hodnotí výsledky výzkumných oblastí a cílů financovaných z prostředků výzkumu a vývoje na dlouhodobý rozvoj NPÚ jako výzkumné organizace. S ohledem na potřeby instituce a oboru památkové péče doporučuje výzkumné priority a cíle se záměrem rozvoje vědecko-výzkumného potenciálu.

Formu a jednání Komise upravuje Statut a Jednací řád Komise pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů ze dne 10. dubna 2013.

Členové Komise jsou zkušení odborní pracovníci NPÚ s vědecko-výzkumnou praxí a externisté s vazbou na problematiku péče o národní kulturní dědictví. Složení Komise z interních a externích vysokoškolských odborníků zaručuje vysokou kvalitu a nestrannost hodnocení výzkumných cílů a jejich výsledků.

Složení komise:

 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. – předseda
 • Bc. Olga Vacula – tajemnice
 • PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.
 • Ing. Jiří Bláha, Ph.D.
 • prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
 • PhDr. Petr Hrubý
 • Dr. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D.
 • PhDr. Ivan P. Muchka
 • Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 • PhDr. Vladislav Razím
 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
 • PhDr. Zdeněk Vácha
 • PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D.

Komise generální ředitelky NPÚ pro archeologii

Komise generální ředitelky pro archeologii (KPA) je diskusním, koordinačním a poradním orgánem ve věcech ochrany, záchrany a péče o archeologické dědictví v České republice, které NPÚ vykonává podle svého statutu. S generální ředitelkou komunikuje prostřednictvím náměstka pro památkovou péči.