Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – Státní zámek Lednice – pronájem prostor v zámeckých jízdárnách

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku – Státní zámek Lednice – pronájem prostor v zámeckých jízdárnách.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 15. 6. 2021.  Návrhy budou doručeny nejpozději dne 15. 6. 2021 do 10:00 hod. na adresu: Státní zámku Lednice, Zámek č. p. 1, Lednice, v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
Otevírání obálek proběhne dne 15. 6. 2021 na SZ Lednice, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 20. 6. 2021.

Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.