VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU Státní zámek Lednice – pronájem prostor pro občerstvení a veřejného WC, vč. venkovní zahrádky

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku – Státní zámek Lednice – pronájem prostor pro občerstvení a veřejného WC, vč. venkovní zahrádky.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 24. 5. 2021. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 24. 5. 2021 do 10:00 hod. na adresu: Státní zámku Lednice, Zámek č. p. 1, Lednice, v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.

Otevírání obálek proběhne dne 24. 5. 2020 na SZ Lednice, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 26. 5. 2021.

Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.