Výzva k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu dvou místností (č.109 a č.110) v budově tzv. materiálně technického zabezpečení, dále jen „MTZ“ v areálu Dolu Michal v Ostravě

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu dvou místností (č.109 a č.110) v budově tzv. materiálně technického zabezpečení, dále jen „MTZ“ v areálu Dolu Michal v Ostravě.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 15. 4. 2021.

Návrhy budou doručeny nejpozději dne 15. 4. 2021 do 12.00 hodin na e-mailovou adresu: zaspal.alexandr@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Důl Michal, Čs. armády 413/95, 715 00 Ostrava v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název řízení, a to buď poštou, nebo osobně.

Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 19. 4. 2021.

Podrobné informace k výzvě najdete v dokumentu ke stažení níže.