Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - státní zámek Valtice - zámeček Belveder - kavárna

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy – státní zámek Valtice – zámeček Belveder– kavárna.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 8. 3. 2021.  Návrhy budou doručeny nejpozději dne 8. 3. 2021 do 10.00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, správa Státního zámku Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název  soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
Otevírání obálek proběhne dne 8. 3. 2021 v 12.00 hod. v kanceláři správy SZ Valtice, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 10. 3. 2021.

Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.