Výzva k vyjádření předběžného zájmu – pronájem prostor za účelem provozování parkoviště pro návštěvníky SZ Milotice

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – pronájem prostor za účelem provozování parkoviště pro návštěvníky SZ Milotice.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 25. 1. 2021.

Návrhy budou doručeny nejpozději dne 25. 1. 2021 do 9.00 hodin na e-mailovou adresu: bocek.evzen@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Státní zámek Milotice, Zámecká 1, PSČ: 696 05 v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název řízení, a to buď poštou, nebo osobně.

Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 1. 2. 2021.
 

Podrobné informace o této výzvě  najdete v dokumentu, který je ke stažení níže.