Výzva k vyjádření předběžného zájmu - nabídka k pronájmu prostor vinotéky na SH Bítov

Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu - nabídka pronájmu prostor vinotéky na SH Bítov.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 20. 12. 2020. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 20.12.2020 do 12.00 hodin na e-amil binder.jan@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Státní hrad Bítov, Bítov 1, 671 07 Uherčice v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT" a název řízení, a to buď poštou nebo osobně. Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 24.12.2020.

Podrobné informace najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.