VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU Státní zámek Valtice – tenisový kurt

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu – Státní zámek Valtice – tenisový kurt.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 16. 12. 2020.  Návrhy budou doručeny nejpozději dne 16. 12. 2020 do 10.00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, správa Státního zámku Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název  soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
Otevírání obálek proběhne dne 17. 12. 2020 v 11.00 hod. v kanceláři správy SZ Valtice, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 17. 12. 2020.

Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.

nabidka kurty.pdf PDF (1,66 MB)
smouva kurt.pdf PDF (921,50 KB)