Výzva k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu. „Místnost č. 101 v budově Mechanické dílny v areálu Dolu Michal v Ostravě“

Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu – „Místnost č. 101 v budově Mechanické dílny v areálu Dolu Michal v Ostravě“.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 7. 12. 2020.
Návrhy budou doručeny nejpozději dne 7. 12. 2020 do 12.00 hodin na e-mailovou adresu: zaspal.alexandr@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Důl Michal, Čs. armády 413/95,
715 00 Ostrava v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název řízení, a to buď poštou, nebo osobně.
Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 8. 12. 2020.

Podrobné informace najdete v dokumentu, který je ke stažení níže.