Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – SZ Valtice - pozemky pro stánkový prodej při akcích v roce 2020

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu pozemků pro stánkový prodej při akcích v roce 2020.

  • Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 1. 2. 2020
  • Návrhy budou doručeny nejpozději dne 1. 2. 2020 do 10.00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, správa Státního zámku Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně
  • Otevírání obálek proběhne dne 1. 2. 2020 v 11.00 hod. v kanceláři správy SZ Valtice
  • Vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 2. 2. 2020
  • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže