Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – pronájem prostor pro kavárnu na zámku Jánský Vrch

Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor pro kavárnu na zámku Jánský Vrch

  • Lhůta pro podání nabídky končí dne 31. 1. 2019 v 10 hodin.
  • Návrhy budou doručeny na adresu: Národní památkový ústav, SZ Jánský Vrch, Zámek 60, 790 70 Javorník v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a „Zámek Jánský Vrch – pronájem prostor pro kavárnu“,a to buď poštou, nebo osobně.
  • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.