IROP–CLLD (Community–led Local Development)

Komunitně vedený místní rozvoj

CLLD je integrovaný nástroj, navazující na metodu LEADER, který je v ČR určen k podpoře místního rozvoje, nejen za pomocí evropských fondů, prostřednictvím Místních akčních skupin (MAS). Podmínkou pro čerpání dotací je nutná, na území MAS zpracovaná, strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Jedná se o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území MAS, který propojuje subjekty, záměry a zdroje. Území MAS je tvořeno správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel.

Mezi hlavní řešená témata náleží např. řešení vysoké nezaměstnanosti, podpora podnikatelských příležitostí, využití rozvojového potenciálu venkova, zvýšení funkční vybavenosti venkova, nebo podpora rozvoje lokální ekonomiky, a také kultury.

V programovém období 2014 - 2020 lze čerpat finanční prostředky z více operačních programů:

Kontakt:

  • Ing. Petr Fried, tel. +420 257 010 378, +420 602 206 976, e-mail: fried.petr@npu.cz

Předmětem projektu "NKP SZ Kratochvíle, kostel Narození Panny Marie - rehabilitace fasádního pláště a rekonstrukce čistírny odpadních vod" byla památková...

Projekt je zaměřen na revitalizaci zahradnictví, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany, obnovu zahrady, výstavbu sociálního zázemí pro...

Obnova vybraných památek, tří staveb drobné architektury v přírodně krajinářském parku státního zámku Krásný Dvůr.

Obnova a zpřístupnění glorietu, barokní oranžerie a drobných staveb v zahradě státního zámku Červené Poříčí.

Stavební a restaurátorská obnova prostoru pro historické záchody v areálu kláštera Zlatá Koruna. Současně pak i zpřístupnění dosud veřejnosti...

Obnova a oprava původních šindelových krytin a osvětlení nádvoří státního hradu Lipnice nad Sázavou.

Kompletní obnova a zpřístupnění původně renesanční drobné stavby v zámeckém parku, vyhlídkového pavilonu Hláska, unikátně umístěné v kompozici...

Zrestaurování a zpřístupnění intarzovaných parket a obrazů v Rytířském sále na státním zámku Kunštát.

Předmětem akce se stala regenerace cest zámeckého parku, která řešila úpravu povrchů stávajících cest, odstranění novodobých nevhodných prvků, obnovu a...

Cílem projektu byla restaurátorská obnova originální sochařské výzdoby vstupního mostu do zámeckého areálu v Náměšti nad Oslavou.

Cílem projektu byla obnova vodního příkopu hradu Švihov a vybudování nové venkovní prohlídkové trasy.

Předmětem projektu bylo restaurování třinácti kachlových kamen státního hradu Šternberk, která se stala součástí prohlídkových okruhů hradního paláce.