Monumentorum Custos 2022/1–2

Podrobné informace

Kategorie:

Monumentorum custos

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

106

ISBN:

978-80-85036-85-5

catalog Tištěná verze

220 Kč

skladem

Koupit

220 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ústí nad Labem

Publikace o památkách severozápadních Čech, kterou vydává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, je odborným průvodcem po kulturním dědictví ústeckého regionu a svými studiemi přinášet čtenáři pohled na aktuální dění na poli péče o památky a jejich ochranu.
Z obsahu:
  • Antonín Kadlec, Miroslav Kovář, Petr Macek / Nález nástěnné malby v kostele Všech Svatých v Litoměřicích
  • Vít Honys / Umělecký význam kostela sv. Barbory u Zahrádek u České Lípy
  • Tomáš Vorlíček / Kostel sv. Petra a Pavla v Křemýži v souvislostech architektonické tvorby na duchcovsko-litvínovském panství Valdštejnů
  • Jiří Bureš, Marta Pavlíková / „Pro krásu našich válečných pomníků“ aneb jak stavět pomníky velké války na příkladu pomníků padlým v Ústeckém kraji
  • Mirka Salavová / Válečné osudy sbírky umění Augusta Švagrovského
  • Jiří Bureš, Marta Pavlíková / „Hoši od Zborova aneb první mezi padlými“ – legionářské symboly, kult a výtvarné umění v meziválečné pomníkové architektuře v Ústeckém kraji
  • Martin Trefný / Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu na kopci Lhota, k. ú. Kocourov u Medvědic v Českém středohoří