West Bohemian spa triangle. Selected spas of West Bohemia to be nominated for inscription on the World Heritage List

Podrobné informace

Rok vydání:

2008

Místo vydání:

Karlovy Vary

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Lokti

Jazyk:

anglicky

Počet stran:

120

ISBN:

978-80-87104-36-1

catalog Tištěná verze

115 Kč

Nedostupné

Trojice velkých lázeňských center Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně náleží k nejvýznamnějším lázeňským městům v celosvětovém měřítku. Jde o mimořádně dobře dochované urbanistické a architektonické celky reprezentující mezinárodní proud výstavby lázeňských center s klasicistní a historizující architekturou. Jedinečné jsou jak po stránce památkové, tak po stránce balneologické. Západočeské lázně již nyní patří mezi unikátní světové architektonické a urbanistické dědictví lidské civilizace. Je naším společným cílem toto kulturní dědictví chránit, stále hlouběji poznávat, uchovávat i zpřístupňovat.

Publikace představuje širší veřejnosti nejvýznamnější soubory lázeňského dědictví Karlovarského kraje, a to v porovnání s lázeňskými soubory ostatních evropských lázeňských středisek, která se v průběhu doby stala světově proslulými. Srovnáním jednotlivých staveb alespoň ve stručné formě lze demonstrovat jejich památkové hodnoty a zdůraznit jejich význam v evropském kontextu. Rozbor historického vývoje jednotlivých vybraných lázeňských míst by měl také předvést šíření balneologických vlivů na architekturu a ozřejmit jejich cesty z jižní a západní Evropy do českých zemí. Na tomto rozboru je tak možné pregnantně prezentovat oprávněnost nominace Západočeského lázeňského trojúhelníku na Seznam světového dědictví UNESCO.

Tato publikace je v anglické verzi v překladu Vladimíry Ráftlové.