Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

336

ISBN:

978-80-85033-74-8

300 Kč

Rozebráno

Středověké jižní Čechy mnoha čtenářům splývají především s Vítkovci a Rožmberky, nesprávně považovanými za „odvěké nepřátele“ královských Přemyslovců. Pro plnější poznání středověkých základů jihočeského kulturního prostoru je však nutné věnovat pozornost i zdejším zakladatelským aktivitám českých králů, zejména pak Přemysla Otakara II. Tato kniha přesvědčivě ukazuje, že až do poloviny sedmdesátých let 13. století vytvářeli čeští panovníci s místní mocnou šlechtou symbiózu. Bohatě fotograficky vybavená kniha zkoumá přemyslovské hrady, města a kláštery na základě pestrých pramenných zdrojů, od písemných (zejména listin) a ikonografických (veduty, mapy, plány, staré fotografie) až po hmotné, ať již dodnes viditelné v celcích či částech architektur, anebo nacházených pomocí archeologických metod. Nejvýznamnější objekty jsou v knize přiblíženy pomocí 3D rekonstrukce. Hlavní důraz byl přitom položen na hrady Zvíkov, Písek a Hradiště u Tábora, města Písek a České Budějovice a klášter Zlatá Koruna.  Připomenuta však jsou i dnes téměř zapomenutá místa (např. dnes již neexistující hrad Myšenec).  Doložena je i souvislost jihočeské gotické architektury s kulturně vyspělým Podunajím.

 

Obsah:

POVODÍM VLTAVY K EVROPSKÉMU JIHU           

KRÁLOVSKÝ HRAD ZVÍKOV        

 • Založení hradu a jeho dějiny do konce přemyslovského období (jh, rl)
 • Proměny představ o počátcích a výstavbě hradu (jh)   
 • Archeologické výzkumy v hradním areálu (jh)  
 • Hradní dispozice (rl)      
 • Královský palác
 •    Hlízová věž (rl) 
 •    Vstupní jihozápadní křídlo (rl)  
 •    Severní boční křídlo a severovýchodní trakt (rl)               
 •    Východní křídlo (rl)        
 •    Jižní křídlo s kaplí sv. Václava a sakristií (rl)          
 •    Středověké reliéfní dlaždice zvíkovsko-písecké skupiny (jh)     
 •    Arkádový ochoz (rl)       
 • Stavební vývoj a charakteristika hradu (rl)         
 • Podhradní městečko a blízké okolí (jh)

KRÁLOVSKÉ MĚSTO PÍSEK          

 • Předlokační osídlení (jf, rl)         
 • Založení královského města (rl, jf)         
 • Královský hrad (rl, jf)    
 •    Západní křídlo paláce nad řekou (rl)      
 •    Severní křídlo a severozápadní věž (rl) 
 •    Jižní křídlo s kaplí v jihovýchodní části (rl, jh)     
 •    Vstupní východní křídlo (rl, jf)  
 •    Otazníky nad tzv. středoevropským kastelem (rl)          
 • Podoba města ve 13. století      
 •    Kostel Narození Panny Marie (rl)            
 •    Dominikánský klášter s kostelem Povýšení sv. Kříže (rl, jf)         
 •    Jedno, nebo tři náměstí? (rl)    
 •    Gotické zděné domy (rl)             
 •    Opevnění města – hradby, brány a příkopy (rl)
 •    Kamenný most (rl, jh)  
 • Bohatý Písek jako opora krále (rl)           

TÁBORSKÝ HRAD            

 • Proměny představ o původní podobě táborského hradu (rk)   
 • Východiska pro rekonstrukci původní podoby táborského hradu (rk)   
 •    Hradební zeď (rk)          
 •    Věže (rk)            
 •    Vstup do hradu (rk)      
 •    Příkopy a parkán (rk)    
 •    Zástavba hradu (rk)  
 • Modelová rekonstrukce hradu ve 13. století (rk)            
 • Hrad v blízkosti pokusu o město (rk)     

KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA           

 • Opat Jindřich (lr)              ¨
 • „Rozhodli jsme se postavit klášter cisterciáckého řádu“ (lr)       
 • Privilegia uchovaná a ztracená (lr)          
 • Relikty kláštera ze 13. století (rl)             
 •    Kaple Andělů strážných (rl)       
 •    Klášterní kostel (rl)        
 •    Schodišťová věž (rl)       
 •    Severní křídlo konventu s kapitulní síní (rl)         
 • Archeologické nálezy (jh)           
 • Stavební vývoj kláštera ve 13. století (rl)             
 • Centrum psané kultury: písařská dílna korunských mnichů (lr) 

KRÁLOVSKÉ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE             

 • Majetkoprávní vztahy před založením města a právo „nucené“ směny (lč)       
 • Vztah k předlokační osadě (lč) 
 • Průběh lokace (lč)          
 • Podoba města ve 13. století      
 •    Městský půdorys, urbanistická kompozice, stavební dominanty (lč)     
 •    Náměstí a komunikace (lč)        
 •    Počátky městského kostela sv. Mikuláše (rl)     
 •    Založení a výstavba dominikánského kláštera (rl)           
 •    Otázka městského hradu (lč)    
 •    Městské opevnění (lč) 
 •    Podoba parcelace a počátky profánní architektury (lč) 
 •    Hospodářské zázemí parcel (lč)               
 • Nejstarší středověká keramika (lč)        
 • Postupně se vzmáhající město (lč)         

PŘEMYSLOVSKÁ DOMÉNA NA JIHU ČECH V LOKÁLNÍCH I STŘEDOEVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH

 • Stavební aktivity v Pootaví a jejich paralely (rl, jh)          
 • Stavební aktivity v Povltaví a jejich paralely (rl, jh)         

ČESKÝ LEV A VÍTKOVSKÁ RŮŽE (lr)         

DESIDERATA ZÁVĚREM (jh, rl)  

BIBLIOGRAFIE  

MÍSTNÍ REJSTŘÍK            

ZUSAMMENFASSUNG  

Použité aurorské zkratky: Roman Lavička (rl) – Ladislav Čapek (lč) – Jiří Fröhlich (jf) – Jiří Havlice (jh) – Rudolf Krajíc (rk) – Lukáš Reitinger (lr)