Naše projekty

Zahrady pod Pražským hradem, Středočeský, Ústecký a Karlovarský kraj

Jsme řešiteli uvedených grantových projektů

Letos byla otevřena obnovená rozhledna v Krásném Dvoře. Ve Veltrusech byla ukončena stavební část projektu Schola Naturalis, nyní je ve fázi udržitelnoti.

Předmětem podpory je regenerace zámeckého parku. V rámci realizace akce bude provedeno kácení a výsadba dřevin, ošetření stromů a založení trávníkových ploch.

Návrh rekonstrukce zámeckého parku respektuje historický aspekt i současný ráz území a svou kompozicí podtrhuje charakter historicky významného místa s důrazem na jeho...

Záchrana dřevinných vegetačních prvků a revitalizace travních ploch – nutná pěstební opatření v dlouhodobě neudržovaném parku.

Statické zajištění tří havarijních vstupů do tzv. pivovarských sklepů v hradním pahorku zámeckého parku.

Cílem projektu bylo restaurování souboru výjimečných barokních památek. Šlo o obnovu vnějšího pláště kostela Nejsvětější Trojice, vnitřních omítek a podlah, obnovení...

Cílem projektu je realizace II. etapy obnovy zámeckého parku v Mníšku pod Brdy.