ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Studenti prováděli průzkumy v Novém Zámku v Zahrádkách u České Lípy

Studenti katedry historie FF UJEP v Ústí n. L. dokumentovali a vyhodnotili v roce 2019 v rámci praktické výuky operativního průzkumu a dokumentace relikty interiérové výmalby zámku v Zahrádkách u České Lípy.

Dokumentovány a interpretovány byly relikty freskové výzdoby valdštejnské kaple, malby al secco hlavního sálu i relikty novorokokové výzdoby salónku v severovýchodním věžovém rizalitu. Pořízené fotoplány přispějí svým praktickým využitím nejen k restaurování detailů výzdoby zámeckého interiéru, ale také k poznání a poučené prezentaci jeho významných vývojových etap.

Souhrnnou zprávu naleznete pod tímto odkazem.