ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Vyšlo nové číslo časopisu Fontes Nissae

První číslo v celkovém pořadí již devatenáctého ročníku regionálního recenzovaného periodika Fontes Nissae je v prodeji. A na co se můžete těšit?

Aktuální číslo otevírá historická studie Jana Kašpara, který porovnává dvě zcela odlišné modelové situace posledních měsíců roku 1918 a roku 1919 na převážně německy hovořícím Jablonecku a českém Železnobrodsku. Další objevnou sondu do stále málo probádané oblasti regionální historie Sudet představuje studie Jitky Císařové, která sleduje proces konfiskací majetku obyvatel považovaných za Němce na Liberecku v období po skončení druhé světové války. V souvislosti s již třetím pokládáním kamenů zmizelých v Liberci je publikována studie Kateřiny Portmann a Ondřeje Sladkého, mapující příběh liberecké židovské rodiny Rosenbachových, kteří žili ve vile čp. 17 v Bendlově ulici. Rok 2018 byl také ve znamení odchodů. V lednu zesnul doc. Rudolf Anděl, zakladatel liberecké katedry historie, výborný pedagog a neúnavný propagátor nejen regionální historie. Redakce proto zařadila k otištění jeden z jeho doposud nepublikovaných posledních textů z období raného novověku, které mu bylo velmi blízké.

Kompletní obsah naleznete na oficiálním webu periodika.

Fontes Nissae | Prameny Nisy, 2015, XVI, č. 2 vznikly v rámci výzkumného cíle Podpora recenzovaného periodika Fontes Nissae financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO). Periodikum vychází s podporou Libereckého kraje, za přispění Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Krajské vědecké knihovny v Liberci, Městského muzea v Železném Brodě,
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeského muzea v Liberci a Státního oblastního archivu v Litoměřicích, pobočky SOkA Jablonec nad Nisou a SOkA Liberec.
XVI. ročník periodika Fontes Nissae – Prameny Nisy byl realizován s podporou Nadace Český literární fond

Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2018, XIX, č. 1 vznikly v rámci výzkumného cíle Podpora recenzovaného periodika Fontes Nissae financovaného z institucionální podpory ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO). Periodikum vychází s podporou Libereckého kraje, za přispění katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Krajské vědecké knihovny v Liberci, Městského muzea v Železném Brodě, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeského muzea v Liberci a Státního oblastního archivu v Litoměřicích, pobočky SOkA Jablonec nad Nisou a SOkA Liberec. Sedmnáctý ročník periodika Fontes Nissae – Prameny Nisy vychází s podporou Nadace Český literární fond.

http://fontesnissae.cz