ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Referát GIS a MIS

Referát GIS se zabývá vývojem a naplňováním památkového geografického informačního systému (PaGIS), v rámci nějž zajišťuje prostorovou lokalizaci objektů zájmu památkové péče vedených v ostatních informačních systémech NPÚ, vytváření a ukládání odborných map a jejich publikování na internetu, a také v návaznosti na státní správu.

  • správa, vedení a plnění Metainformačního systému NPÚ MIS
  • vedení map prostorové identifikace a map památkových rezervací a zón (jejich revize, aktualizace a digitální zpracování)
  • doplňování informací o mapové dokumentaci památek (zákresy a identifikace objektů v počítačové a digitální formě, GIS)
  • vyhotovování terénní prostorové identifikaci pomocí přístroje GPS

Památkový katalog - Geoportál, detail ǀ © Národní památkový ústav