ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Technické památky

Na památky výroby, techniky a vědy, jak jsou technické památky obecně definovány, je Liberecký kraj neobyčejně bohatý. Není divu, je kolébkou industrializace českých zemí. 

Kromě nemnoha textilních továren a existujících i zaniklých sklářských hutí jsou v kraji památkově chráněny některé vodní a větrné mlýny, vodní elektrárny, silniční
a železniční mosty, brusírny a mačkárny skla, ale také přehrady, rozhledny
nebo sušárny ovoce.
I symbol kraje – televizní vysílač s hotelem na Ještědu – patří do této skupiny.
Všechny tyto stavby vyžadují specifický systém hodnocení (podle typologické významnosti či kontinuity technologie) a také zvláštní přístupy při obnově.

V současné době je v České republice chráněno více než 2500 technických objektů
a zařízení
jako nemovitá či movitá kulturní památka, národní kulturní památka nebo jako součást památkové rezervace, památkové zóny či případně krajinné památkové zóny.