ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Vodojem ve Vrkoslavicích, technická památka

Vodojem určený k zásobování Horního Kokonína a části Vrkoslavic je umístěn jižně od města Jablonce nad Nisou nad silnicí z Vrkoslavic do Dobré Vody. Provozovatelem bylo Družstvo pro zajištění užitkové a pitné vody pro místní část Horní Kokonín a jedná se o typický příklad průmyslového vodohospodářského objektu z první čtvrtiny 20. století, charakteristického pro velkou část obcí nejen v severních Čechách.

  • Vrkoslavice, vodojem | © NPÚ, ÚOP v Liberci

    Vrkoslavice, vodojem

Fasáda vodojemu a rovněž její interiér se středovou kašnou mají v rámci dochovaného fondu budov spojených s vodovodními zařízeními architektonicky poměrně výrazné řešení a soubor tak lze označit za kvalitního reprezentanta specifického typu industriální architektury, v jejímž formálním řešení se výrazně uplatňuje doznívající historismus a secese. Neméně důležitou složkou je pak i jeho výrazná krajinná funkce, kdy představuje jednu z dominant svahu nad silnicí a pendant přírodního výtvoru, zvaného Vyhlídka.

Objekt byl po dlouhou dobu ve velmi neutěšeném stavu. V roce 2015 došlo z iniciativy statutárního města Jablonec nad Nisou k zapsání objektu do ÚSKP ČR na základě návrhu zpracovaného NPÚ, ÚOP v Liberci. Následně proběhla náročná obnova podle projektu M. Pánka a M. Volejníka, jejímž cílem bylo zachování původní struktury a výrazu objektu. Během ní byly obnoveny veškeré původní profilace a zdobné prvky a objekt mj. získal také nové secesní dveře, vytvořené dle dochovaných dveří nedaleké čerpací stanice, jež je součástí vodního díla. Stavební práce realizovala ve vzorné kvalitě firma A.stavby ze Železného Brodu a nové dveře vyrobila firma GEOSA.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Kořenov, výtopna železniční stanice, Vánoce 2016 | © NPÚ, ÚOP v Liberci

Mnoho let se zdálo, že osud výtopny na kořenovském nádraží je zpečetěn. Hrozící zánik se však podařilo odvrátit: v roce 2016 byla úspěšně dokončena obnova objektu, která...

Zvláštní ocenění
Obnovený interiér se zavěšenými sochami Kurta Gebauera (foto Peringer)

Vodárny železničních stanic jsou obecně ohroženým stavebním druhem, neboť jejich poloha a stavební uspořádání často neumožňují další využití. Vodárna ve stanici...

Bystrá nad Jizerou – most po osazení na původní místo, 2017

Dřevěný most přes řeku Jizeru je unikátní a autenticky dochovanou technickou památkou. Přesto se nacházel ve vážném stavu a jeho záchrana se dlouho jevila jako nemožná....